ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА „MOMENT ЛЕПНАТ ЗА СПОРТА”

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

НА КАМПАНИЯТА „MOMENT ЛЕПНАТ ЗА СПОРТА

 

В периода от 12.09.2022  до 13.11.2022 г:

Закупи продукти с марка Moment, регистрирай касовите бележки на www.promomoment.bg и участвай за ваучер на стойност 30лв., 50 лв. или 90 лв от верига магазини Sport Vision.

 

Как да участвам?

 1. Купи продукти с марка MOMENT и запази касовите бележки.
 2. Регистрирай касовите бележки, като въведеш номер и качиш снимка на касовата бележка на www.promomoment.bg
 3. При регистриране на касови бележки може да спечелиш ваучер на стойност 30лв., 50 лв. или 90 лв. от верига магазини Sport Vision и BUZZ Store.

 

Всеки участник в случай, че спечели награда се задължава да пази касовите бележки до края на кампанията и да ги предостави в оригинал или копие за валидация.

Участниците могат да се включат в кампанията и с регистриране на фактури в оригинал или копие. Всички точки в Официалните правила на кампанията, в които се споменава касова бележка, важат и за участие с фактури.

Участието в играта е обвързано с покупка.

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОРИ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията „Moment Лепнат за спорта” се организира и провежда от „Хенкел България“ ЕООД и Биспоук България ЕООД (заедно наричани „Организатори” и поотделно съответно ХЕНКЕЛ и АГЕНЦИЯТА).

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Кампанията, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”.

2.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Кампанията на интернет страницата  www.promomoment.bg.

2.3. Организаторите на Кампанията си запазват правото да допълват и/или променят Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на интернет страницата www.promomoment.bg.

 

 

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА КАМПАНИЯ

Кампанията „Moment Лепнат за спорта” се организира и провежда на територията на Република България в търговските обекти, в които можете да намерите продукти Moment и които издават касова бележка с описание на закупените артикули или касови бележки, съпътствани със стокова разписка за съответните продукти, издадена от компютър. Търговски обекти, издаващи фактури за закупени продукти с описанието на закупените артикули.

 

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

4.1. Кампанията стартира на 12 септември и продължава до 13 ноември 2022 г. включително.

4.2. Организаторите на Кампанията имат право да променят сроковете й в изключителни случаи, ако важни причини налагат това, като известяват за това на интернет страницата www.promomoment.bg.

 

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1. Кампанията е валидна за всички лица, спазили условията за участие в играта.

5.2. В кампанията нямат право да участват служителите на Организаторите, всички обслужващи агенции, всички магазини, в които се продават продукти с марка Moment, както и членовете на техните семейства.

5.3. В случай, че Организаторите открият или установят нередовен участник по реда на 5.1 и 5.2., то те имат право, по своя преценка, да не го допуснат до участие или да анулират получената от него/нея награда, за което се съставя констативен протокол на комисия от представители на Организатора и Агенцията.

 

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:

Наградите по кампанията са:

 • 200 броя електронен ваучер за 30лв.с ДДС от верига магазини Sport Vision и BUZZ store;
 • 100 броя електронен ваучер за 50 лв. с ДДС от верига магазини Sport Vision и BUZZ store;
 • 50 броя електронен ваучер за 90 лв. с ДДС от верига магазини Sport Vision и BUZZ store.

 

Ваучерът може да се използва, както във физическите магазини, така и в онлайн магазина на Sport Vision /www.sportvision.bg/magazin/ и BUZZ store /www.buzzsneakers.bg/magazin/ и важи за стоки на редовна или промоционална цена.

 

Получаването на наградата се извърша единствено на предоставения email адрес при регистрацията.  Електронният ваучер се предоставя под формата уникален код, получен на предоставения електронен (имейл) адрес от Участника.

 

6.1. Начин на употреба:

6.1.1. Във физически магазин: за да се използва във физически магазини, всеки ваучер трябва да бъде разпечатан на хартиен носител и да бъде представен на касата в съответния магазин. Във физически магазин се допуска изпозването на максимум 2 бр. ваучер за плащането на една покупка, като е задължително служителите на касата в обекта да бъдат предупредени предварително, че ще се изпозлва комбинация от 2 бр ваучера при плащането.

6.1.2. Във онлайн магазин: за да използвате ваучер в онлайн магазини, трябва да бъде посочен серийния номер и PIN кода на ваучера преди плащането на поръчката. В онлайн магазин се разрешава използването на 1 бр ваучер за плащането на една покупка.

 

 

 

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

7.1. Участващи продукти в играта са всички продукти с марка Moment:

 • Moment Universal Classic контактно лепило
 • Moment Shoe Glue прозрачно контактно лепилo
 • Moment Gel контактно лепило – гел
 • Moment Leather специално лепило за кожа
 • Moment Rubber специално лепило за гума
 • Moment Total Repair Paste лепило-паста за всякакви материали
 • Moment двукомпонентно епоксидно лепило
 • Moment FIX Profi универсално монтажно лепило
 • Moment FIX Décor монтажно лепило без разтворители
 • Moment FIX Super монтажно лепило без разтворители
 • Moment FIX Extreme Power монт. лепило без разтворител
 • Moment FIX Power Pressure pack лесно за употреба монт. лепило
 • Moment FIX Express бързосвързващо монтажно лепило
 • Moment OneForAll Universal монт. лепило Flextec
 • Moment OneForAll High Tack монт. лепило Flextec
 • Moment OneForAll Express бързосвързващо монт. лепило Flextec
 • Moment OneForAll Crystal монт. лепило Flextec
 • Moment свръхздрава лепяща лента сребърна
 • Moment Fix двойнолепяща монтажна лента
 • Moment Wood Standard лепило за дърво
 • Moment Wood Express бързосвързващо лепило за дърво
 • Moment Wood Waterproof водоустойчиво лепило за дърво
 • Moment акрилен уплътнител за стени и тавани 280 мл
 • Moment универсален силикон прозрачен 280 мл
 • Moment универсален силикон бял 280 мл
 • Moment санитарен силикон прозрачен 280 мл
 • Moment санитарен силикон бял 280 мл
 • Moment монтажна полиуретанова пяна 650 мл
 • Moment монтажна пистолетна полиуретанова пяна 700 мл
 • Промо пакет Moment FIX Express бързосвързващо монтажно лепило 2x375 г
 • Промо пакет Moment FIX Extreme Power монт. лепило без разтворител 2х385г
 • Промо пакет Moment OneForAll High Tack монт. лепило Flextec бяло 2х440 г

 

 

7.2. Участието в кампанията се осъществява след покупка/и на продукти с марка Moment и попълване на информация на интернет страницата www.promomoment.bg

 

Номер на касовия бон от покупка на продукт с марка Moment трябва да бъдат предоставени при участие.

 

Един касов бон може да бъде регистриран само един път и чрез само един електронен (имейл) адрес, независимо от броя на закупените продукти Moment.

 

Всеки потребител може да участва с неограничен брой регистрации на касови бележки, в случай че всеки отделен касов бон не е регистриран до момента и отговаря на тези Официалните правила на Промоцията.

 

7.3. Механизъм за участие на уебстраница www.promomoment.bg:

 

7.3.1. Закупи Участващи продукти (посочени в част 7.1 по-горе) от Участващ обект, на територията на България, в периода на Промоцията, посочен в част 4.1 по-горе, с касова бележка, издадена съобразно българското законодателство от Участващ обект.;

 

7.3.2. Регистрирай касова бележка по т. 7.3.1 с покупката си на адрес www.promomoment.bg със следните данни:

 

 • електронен (имейл) адрес и телефон (незадължителен), на който Партньорът и/или Организаторът да се свърже с участника; Тези данни ще бъдат използвани за цели, както следва: за участие в Промоцията и за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето му на спечелена от него награда в Промоцията и предоставяне на информацията на Партньора. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД;
 • Снимка на уникална, нерегистрирана до момента в Промоцията касова бележка, от която да са видни датата и номера ѝ (датата на покупката на Участващи продукти следва да е в периода на Промоцията) и че отговаря на условията по т.7.3.1.;
 • Номер на касовата бележка, чиято снимка е регистрирана съгласно посоченото по-горе;

 

Участникът следва да извърши регистрацията, по описаните в т.7.3.2 критерии. След успешно въвеждане на данните, потребителят ще получи възможност да „изтрие“ виртуална скреч карта и да разбере веднага дали печели една от описаните в част 6 награди. В случай, че потребителят печели награда, неговата регистрация ще премине процес на верификация: потвърждаване на валидността на касовата бележка и спазването на условията за регистрация, посочени в т.7.3.1 по-горе. След успешно валидиране на регистрацията, представител на Промоцията ще се свърже с печелившите по имейл и ще предостави съответния електронен ваучер.

 

7.4. Участието в кампанията се осъществява единствено онлайн на www.promomoment.bg.

 

7.5. Всеки регистриран e-mail адрес има право да спечели до 5 броя награди.

 

7.6. Печелившите участници ще бъдат публикувани на сайта в секция „печеливши“. Публикуването става посредством публикуване на номера на печелившата касовата бележка и имейл на притежателя и. Като с цел запазване на личните данни, част от цифрите/буквите на номера на касовия бон/имейла ще бъдат скрити със символ „*“.

 

 

7.7. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

 

7.8. В случай че сте спечелили награда, но не сте получили потвърждаващ мейл с електронен ваучер и/или телефонно обаждане ( в случай, че сте предоставили телефон за връзка), моля да се свържете с нас на e-mail: info@promomoment.bg, или на телефон: +359 889 753322

7.9. Невъзможност за свързване

При невъзможност за свързване с обявените печеливши по телефона и e-mail, наградите се разпределят между резервни печеливши. Всеки може да провери дали е сред печелившите на e-mail: info@promomoment.bg, или на телефон: +359 889 753322

 

ЧАСТ 8 . ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

Не се допуска размяна на награда срещу пари и/или паричен еквивалент.

 

ЧАСТ 9 . ОТГОВОРНОСТ

10.1. Организаторите на кампанията не носят отговорност при допускане на печатна грешка или друго нарушение по отношение на Общите правила.

10.2. Организаторите на кампанията не отговарят за погрешно заявена информация от участниците по тази кампания.

10.3. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок по Част 8.1., се считат за невалидни.

 

Може да зададете въпроси, свързани с кампанията по e-mail: info@promomoment.bg, или на телефон: +359 889 753322

 

ЧАСТ 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Администратори и обработващи лични данни:

За целите на участието в Играта, изпращането на наградите на печелившите участници и деклариране на наградите ХЕНКЕЛ действа като администратор, а АГЕНЦИЯТА като обработващ посочените лични данни.

Търговските обекти, от които се закупуват продуктите Moment, не събират и не обработват лични данни на участниците в играта.

 1. Видове лични данни, основания, цели и срокове на обработване:

2.1. За целите на участието в играта се събират и обработват следните данни на участниците: имейл, телефон (незадължителен).

Основанието за обработване е легитимния интерес и даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от ОРЗД, който, приемайки условията на играта, се съгласява с обработването на посочените лични данни.

2.2. Срокове на съхранение: два месеца след изпращане на всички награди и получаването им от печелившите участници.

2.3 Технически и организационни мерки за защита на личните данни

Личните данни ще бъдат предоставени от АГЕНЦИЯТА на ХЕНКЕЛ в заключен с парола Excel файл чрез e-mail. Паролата ще бъде изпратена на ХЕНКЕЛ в отделен e-mail.

 1. Вашите права, като субект на данни

Съгласно Общия Регламент за Защита на Данните  Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.

Всеки Участник има гарантирано право на достъп, корекция, изтриване, ограничаване обработването или на преносимост на данните съгласно  Регламента за защита на личните данни, на адрес: Хенкел България ЕООД, гр. София, ж. к.  Младост 4, Бизнес Парк София, сгр. 2, ет. 4, както и на телефон 02/806-39-23 или по електронна поща на адрес dataprotection_bulgaria@henkel.com.

Допълнителна информация за политиката на „Хенкел България“ ЕООД за защита на личните данни при използване на страницата всичките й функционалности, може да откриете на посочения линк www.promomoment.bg или на www.moment.bg.

Даденото съгласие за обработване на личните данни, необходими за участието в играта, може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от ОРЗД във връзка с чл. 17 от ОРЗД. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в играта.

При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.

В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.